De Stam Roegiest & De Visser

 

 

 
 

Toen Willy Roegiest en Johnny de Visser in 1993 de handen ineensloegen, waren ze het over één facet van de duivensport al heel snel duidelijk: om tot goede of zelf zeer goede prestaties te komen, moet je naar top liefhebbers met uitmuntende duiven. Johnny: ,,Je moet ze dan ook daadwerkelijk uit de toppers halen, en niet uit tweede garnituur want daar kom je uiteindelijk niet verder mee. Niet bang zijn om te investeren dus, en niet in meerdere 'goedkope duiven', maar het liefst in één uit de topper. Ook de dure aankopen moeten heel streng worden geselecteerd, niet meer clementie omdat ze zijn aangekocht.''

Dat de Philipiense tandem het woord ook bij de daad voegde, kan wel aan de stambomen van de huidige toppers gezien worden. Alleen uit het allerbeste werd gehaald. Het verhaal van de stamvorming bij Roegiest & De Visser begint bij de aankoop van 9 duiven bij Dick van de Berg uit Tuk in 1994, toen Dick nog een begenadigd vitesse- midfondspeler was. Van de negen duiven ontpopte de NL94-2285548 'Stamduivin' zich tot een kweekmoedertje van enorme klasse. Haar vader is een directe zoon van het superkoppel 'Crack 19' x 't Kweekstertje', warvan 5 verschillende zonen 10 eerste prijzen in groot verband wonnen tegen een gemiddelde van 8.500 duiven. Moeder van 'Stamduivin' is 'Asduifje 512', die de winnaar van 2e eerste prijzen in afdelingsverband gaf.

Al snel bewezen directe kinderen van 'Stamduiven' het winnen van kopprijzen in genen verankert te hebben. 'Lady Tessa' won bijvoorbeeld 1e Tours 10.666 duiven en tevens snelste van 27.500 duiven. Verder won ze o.a. nog 2e - 6.559 d. / 2e - 955 d. / 6e - 1.356 d. / 7e - 3.644 d. Een directe zoon van de 'Stamduivin' is 'Snelheidsduivel', die o.a. 1e - 3.508 d. en 1e - 872 d. won . . . Toen de 'Stamduivin' was gepaard met de '059', een directe duif van het Hok Jos Vercammen, gaf ze de NL96-9642989 'Super Kweker'. Een top kweker, zo zou later blijken die zijn stempel op het hok Roegiest & De Visser en de hele provincie Zeeland zou drukken . . .

Om hun hok naar een nog hoger niveau te tillen, zaten Johnny en Willy natuurlijk niet stil. Beide mannen waren het erover eens dat er naar de bron moest worden gegaan om top duiven te bemachtigen. Bij Koen Minderheid in (destijds) Westkapelle werd ongeveer 75% van het huidige hokbestand gehaald. Ook bij Jos Vercammen uit Vremde (vooral lijnen 'Den Dikke', 'het 16', 'Bourgesman' x 'Schoon Grijs', 'De Raket' x 'Maya', 'De Late Panter') werden duiven gehaald en samen met top materiaal dat ze kochten op de opheffingsverkoop van Cees Gijzen uit St. Willibrord vormde dit de basis. De NL99-2457409 'Super Kweekduivin' werd gekweekt uit een Gijzen x Wouters - Coremans doffer met een rechtstreekse Koen Minderhoud duivin, uit een zoon van 'Blauwe Gaby 103' x dochter 'Blauwe Bijter'. Vanaf het moment dat de 'Super Kweekduivin' aan de 'Super Kweker' werd gekoppeld, bleek een uniek koppel te zijn opgestaan, dat de successen van de 21e eeuw met veel geweld inluidde.

Dit superkoppel bracht een aantal voortreffelijke vliegers voort. Zoals o.a. 'Superboy', die twee maal 1e prijs in rayon (2.265 d. en 990 d.) en 2 x 2e prijs in rayon won (2.402 d. en 444 d.). Als klap op de vuurpijl won hij ook nog 4e Creil in afdeling Zeeland 14.096 d., 9e Nat. NPO Tours 5.813 d. en 9e Nat. NPO Chateauroux 3.142 d. Zijn volle zuster 'Super 379' was in 2000 de 5e jonge asduif in afdeling Zeeland en in 2001 was het zijn zusje 'Prinsesje' die Roegiest & De Visser de eerste Nationale NPO overwinning schonk: 1e Nationaal Orleans NPO 2001 tegen 10.173 d. Gekoppeld met 'Zoon van de Havik' (rechtstreeks Koen Minderhoud) bewees 'Prinsesje' in 2003 haar kweekwaarde . . . haar dochter 'Cerafin Duifje 424' won 1e Nationaal NPO Orleans 2003 tegen 4.448 d., na ook al de 7e Hensies afdeling Zeeland tegen 9.433 duiven te hebben gewonnen.

De stam duiven was dus voortreffelijk op elkaar ingespeeld. De Minderhoud duiven toonden zich dus o.a. in de stambomen van de 'Super Kweekduivin' (50% Minderhoud). Een andere top Minderhoud x Van de Berg kruising is 'Mister Perfect', die 2 x 1e won met o.a. 1e - 1.356 d. / 4e - 469 d. / 9e - 992 d. / 10e - 1.826 d. Het reeds genoemde 'Cerafin Duifje 424' is 62% Minderhoud en Snelheidsduivel 50% Minderhoud. Van het Hok Jos Vercammen bleek de invloed al bij de 'Super Kweker', die een 50% Vercammen duif is, 'Lady Tessa' is een 75% Vercammen duivin. Een top Vercammen x Minderhoud kruising is 'Mister Tim', 7e asduif in afdeling Zeeland met o.a. 4e Nat. NPO La Souterainne 3.942 d. / 15e Nat. NPO Tours 5.813 d. / 88e Nat. NPO Chateauroux 3.142 d.

Inmiddels beschikken Johnny en Willy over een indrukwekkend arsenaal aan rechtstreekse Koen Minderhoud en Vercammen duiven. Een collectie die uitblinkt in kwaliteit en gezien de afstammingen werd alleen uit het allerbeste van beide hokken gehaald.

Rechtstreekse Koen Minderhoud duiven bij Rogiest & De Visser van het moment zijn:

'Blauw 462' - kleindochter van 'Witpen Wittenbuik' en 'De Blauwe Bijter'
'Blauwe Witpen 942 - dochter van 'Witpen Wittenbuik' x 'Chateaurouxduifje'
'246 - zoon 103 km' - zoon van 'Blauwe Gaby 103'
'478 - zoon 103 km' - zoon van 'Blauwe Gaby 103'
'Zoon van de Havik' - zoon van 'De Havik' x 'dochter Chateaurouxduifje'
'Zoon Bange 395' - kleindochter van de 'Wittenbuik'
'Dochter Blauwe Limoges' - zoon van 'Blauwe Limoges' / kleinzoon van 'Witpen Wittenbuik' x 'Chateaurouxduifje'
'De 536' - kleindochter van 'Daniël'
'Ronker 524' - dochter van 'Jonge Ronker' / kleindochter van 'Blauwe Gaby 103'
'Dochter Gerty V' - dochter van het superkoppel 'Super Gaby' x 'Gerty V'
'Dochter Spirit' - dochter van 'De Spirit'

Ook een opsomming van de rechtstreekse Vercammen-duiven spreekt zeer tot de verbeelding. Vanuit Vremde bevolken o.a. de volgende duiven de Roegiest & De Visser hokken:

'Donkere Jos' - zoon van 'Zidane' (asduif Union Antwerpen 1998)
'Broer Steffi' - volle broer van 'Steffi' (3 x 1e, 1e provinciaal Orleans 12.822 d.)
'Vercammen 090' - zoon van 'Het 16' (23 x per tiental in 3 jaren tijd)
'De 146' - kleinzoon van 'De Late Panter' (stamduif) en 'De Fiere' x 'Lady'
'Broer Agassi' - broer van super vlieger 'Agassi' / zoon van 'De Robin' (zoon 'Kleine Panter')
'Zuster Ilke' - volle zus 1e prijs winnaar 'Ilke' / kleindochter 'De Late Panter' en 'De Robin'
'Vercammen 099' - dochter van 'Het 16' (23 x per tiental in 3 jaren tijd)
'Blauwe Tom' - dochter 'De Chippo' (vader 2 verschillende 1e prijs winnaars)
'Dochter Iron Lady' - dochter van 'De 179' (zoon 'Kleine Panter') x 'Iron Lady' (1e asduif Zuid Antwerps Verbond, 5 x 1e prijs)

Johnny en Willy proberen elk jaar de lat hoger te leggen. Elk jaar investeren ze in nog betere duiven, wat niet meevalt. Maar goed de duivenbladen en de uitslagen volgen levert altijd wel weer een naam op waar het te proberen valt. Afgelopen jaar ook 2 duiven gehaald bij G. en S. Verkerk uit Alphen ad Rijn, 1 duif uit hun 'Belle' en 1 duif uit 'Olympic Survivor'. 1 jonge duif vloog al direct veelbelovend, verder moet nog worden afgewacht of ze grote aanwinsten zijn. En zuinig zijn ze op hun NPO winnaars, die worden niet van de hand gedaan! Willy Roegiest: ,,We zijn zelf voortdurend op zoek naar goede duiven, hebben we er één en dan zouden we die gaan verkopen! Zo kom je telkens opnieuw terug bij af!'' Een betere manier om hun top stam in tact te houden lijkt niet denkbaar . . .

 

 


NL03-1227478
rechtstreeks Koen Minderhoud

Directe zoon van 'Blauwe Gaby 103', top vlieger en kweker bij Koen Minderhoud


NL03-1227395
rechtstreeks Koen Minderhoud

Kleinzoon van de legendarische 'Wittenbuik' van Gaby Vandenabeele


NL03-1227307
rechtstreekse Koen Minderhoud

Directe dochter van 'De Spirit', zelf 1e prijs winnaar en vader van meer dan zeven 1e prijs winnaars.


B00-6249090
rechtstreekse Hok Jos Vercammen

Zoon van 'Het 16', supervlieger met 23 prijzen per tiental in 3 jaren tijd. 'Vercammen 090' is vader van de 'Generaal Duifkampioen' van Roegiest & De Visser (Generaal duifkampioen 2003)


B02-6058322
rechtstreeks Hok Jos Vercammen

Broer van 'Agassi', winnaar 1e Chateauroux en top kweker. Zoon van 'De Robin', directe zoon 'Kleine Panter' en vader van 5 verschillende 1e prijs winnaars.


B02-6058417
rechtstreeks Hok Jos Vercammen

Zus van 'Ilke' (1e Dourdan), halfzus van 'Vanessa' (11 op 11 in 1999 met 1e prov. Tours) en 'Andrea' (1e Dourdan). Dochter van 'Gaspar' (zoon 'Late Panter').